ELEMENTANE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

MEDYCZNY I STOPIEŃ – Elementarnych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPSY NA KURS

(wymagane jest  minimum 10 osób)

 

Cele kursu
Zapoznanie uczestników kursu z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.

Liczba godzin: 11

 

Zapisy:
Obowiązują zapisy.

Maksymalna liczba uczestników: