ECDIS MAPY ELEKTRONICZNE (GENERIC)

ECDIS – mapy elektroniczne (GENERIC)

Cele kursu
Zapoznanie uczestników kursu z obsługą i wykorzystaniem podstawowych typów systemów map elektronicznych.
Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym 1.27. na symulatorze TRANSAS 4000

Liczba godzin
Wykład – 10 godzin
Ćwiczenia – 10 godzin
Symulator – 20 godzin

Uwagi
Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie.

Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje drugi certyfikat z Ośrodka z informacjaąna jakim sprzęcie odbyło się szkolenie.
Maksymalna liczba uczestników:16