DOWODZENIE SIŁOWNIĄ OKRĘTOWĄ

Training in Engine Room Resource Management

1.LICZBA GODZIN:

Wykład: 18 h

Symulatory: 12h

Dodatkowo 12 h symulatora, który potwierdza  uczestnictwo w większej liczbie godzin symulatorowych (SIRE 2.0)

3.CEL KURSU:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z :

  z zasadą zarządzanie zasobami ludzkimi

– z zasadą szkolenia i egzaminowania załogi maszynowej

– wymaganiami prawa międzynarodowego i krajowego

  1. WYMAGANIA:

– brak

5.PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 68-69,

USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239.

link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1

  1. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

 3 osoby

  1. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

6 osób

  1. ZAPISY:
    obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
    9. UWAGI:
    W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.

Dodatkowo otrzymuje certyfikat ośrodka  z brzemieniem: Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową – symulator na podstawie kursu IMO 2.07 w oparciu o wymagania sekcji A-III/1 Konwencji STCW.

Terminy

5 sierpnia 2024
Wolnych miejsc: 6
26 sierpnia 2024
Wolnych miejsc: 6