ARPA POZIOM ZARZĄDZANIA

Wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania

Training and assessement in the management use of automatic radar plotting aids (ARPA)

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS

Cele kursu

Zapoznanie uczestników kursu z:

  • podstawami prawnymi instalacji i wykorzystania ARPA na statkach morskich
  • wymaganymi parametrami eksploatacyjnymi ARPA
  • budową oraz zasadami działania i obsługi ARPA
  • ograniczeniami ARPA i błędami jej wskazań
  • zasadami wykorzystania ARPA do zapobiegania zdarzeniom i w nawigacji

 

Liczba godzin: 40

 

Maksymalna grupa uczestników

  • grupa wykładowa: 12 osób
  • grupa ćwiczeniowa: 2 osoby przy jednym urządzeniu ARPA

 

Warunek przystąpienia do kursu

Ukończony kurs w zakresie Radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
Uwagi

Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie