Dyplomy wydane przez Morskie Jednostki Edukacyjne typu A (Akademia Morska, Uniwersytet Morski) i MJE typu B (AMW), przed dniem 1 stycznia 2017 r są ważne jako zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym i maszynowym do dnia 1 stycznia 2024r. Dyplomy wydane po dacie 1 stycznia 2017 r, są ważne jako zaświadczenia o ukończonym szkoleniu przez okres 7 lat od daty wydania. Wynika to z Ustawy o bezpieczeństwie morskim.