Przeszkolenie na symulatorach

PRZESZKOLENIE NA SYMULATORACH
dla uczniów Gdyńskiej Szkoły Morskiej

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2013 roku oraz wcześniej zobowiązani są do ukończenia kursu doszkalającego na symulatorach przed ubieganiem się o dopuszczenie do egzaminu na oficera wachtowego w Urzędzie Morskim.

Obowiązek ukończenia takiego kursu wynika ze zmiany ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych na poziomie operacyjnym i zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej.

Zgodnie z tym Rozporządzeniem……
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
…………do przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Morskim wymagane jest między innymi zaświadczenie o zaliczeniu części praktycznej (z symulatorów).

Pomimo, iż wcześniejsze roczniki obowiązywał inny program nauczania, obecne zasady egzaminowania są przeprowadzane według nowego Rozporządzenia. W związku z tym, iż we wcześniejszym Rozporządzeniu taka ilość godzin zajęć na symulatorach nie była przewidziana, obowiązkowe jest uczestniczenie i ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu doszkalającego na symulatorach.

Kurs składa się wyłącznie z zajęć na symulatorach z następujących przedmiotów i ilości godzin:

  • bezpieczeństwo nawigacji 2h
  • ECDIS 10h
  • manewrowanie statkiem 5h
  • nawigacja 10h

Kurs kończy się egzaminem.

Dopiero w momencie pozytywnego zaliczenia egzaminu, wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu różnic programowych z symulatorów.

Świadectwo ukończenia Gdyńskiej Szkoły Morskiej wydawane jest dopiero po zaliczeniu kursu doszkalającego.

Takie przeszkolenie i egzamin organizuje szkoła bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem że zbierze się grupa.

Uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu zapisu na przeszkolenie na symulatorach i odbycie egzaminu praktycznego.