Training in ARPA and RADAR at operational level

Wykorzystanie radaru i ARPA poziom operacyjny

Training in ARPA and RADAR at operational level

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS

Cele kursu
Zapoznanie uczestników kursu z:

  • podstawami prawnymi instalacji i wykorzystania radarów na statkach morskich
  • wymaganymi parametrami eksploatacyjnymi radarów nawigacyjnych
  • budową oraz zasadami działania i obsługi radaru
  • zasadami wykorzystania radaru do zapobiegania zdarzeniom i w nawigacji
  • wpływem warunków zewnętrznych na możliwości wykrywacze radaru
  • zasadami sporządzania nakresu i meldunku radarowego

 

Liczba godzin: 70

Maksymalna grupa uczestników
grupa wykładowa: 12 osób
grupa ćwiczeniowa: 2 osoby przy jednym urządzeniu radarowym oraz na jednym mostku szkolnym

Uwagi
Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie.