Training in ARPA and RADAR at operational level

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS Cele kursu Zapoznanie uczestników kursu z: podstawami prawnymi instalacji i wykorzystania radarów na statkach morskich wymaganymi parametrami eksploatacyjnymi radarów nawigacyjnych budową oraz zasadami działania i obsługi […]

Czytaj więcej